Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu
 

◉ Договорно право

Облигационното право или договорно право е клон на гражданското право, който урежда облигационните отношения, техните юридически факти, съдържание, изпълнение, неизпълнение, прекратяване и прехвърляне. Представлява право на гражданския обмен, тъй като отношенията, които регулира са преди всичко в сферата на размяната.

Облигационните отношения могат да са както договорни, така и извъндоговорни. Основание за договорните отношения е сключване на някакъв вид сделка, а някои от основанията за извъндоговорни отношения са: неоснователно обогатяване; водене на чужда работа; непозволено увреждане.

 

В областта на облигационното право адвокатската кантора предлага следните услуги:

  • оказва съдействие при сключване на различни видове договори;
  • изготвяне на договори;
  • съдействие при договорни спорове;
  • защита при неизпълнение на договорни отношения;
  • защита срещу непозволено увреждане;
  • защита срещу неоснователно обогатяване и др.

Имате нужда от правна консултация? Свържете се с мен.