Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

Удържане на семейни помощи постъпили по банкова сметка на длъжник по изпълнително дело

Адвокат Кръстева > Полезно  > Удържане на семейни помощи постъпили по банкова сметка на длъжник по изпълнително дело

Удържане на семейни помощи постъпили по банкова сметка на длъжник по изпълнително дело

Много често се случва вземанията за семейни помощи да се трупат по банковата сметка на родителя и лицето да е спокойно, че в случай на образувано изпълнително дело, в което то  е в качеството си на длъжник, вземанията ще останат непокътнати.

Макар в Закона за семейните помощи да е предвидена забраната да се правят удръжки от същите, то процесуалната норма на чл. 446а, ал.1 от Гражданския – процесуален кодекс предвижда срок от един месец, в който длъжникът следва да се разпореди чрез банковата си сметка с постъпилото вземане. В противен случай, сумата става секвестируема (секвестируем е този доход на длъжника, върху който може да бъде наложен запор и да бъде принудително отнет в полза на кредитора). Счита се за спестяване и подлежи на удръжка  по наложения запор върху банковата сметка. Законът приема, че длъжникът, въпреки предоставените му защитени средства, не ги е използвал, нямал е нужда от тях и ги е спестил. Спестяванията може да бъдат секвестирани. Несеквестируемо е само последното по ред месечно плащане. Предходните месечни плащания са секвестируеми, тъй като се трансформират в спестявания на длъжника.

No Comments

Leave a Comment