Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

дело за смяна на име

Адвокат Кръстева > дело за смяна на име

СМЯНА НА ИМЕ

Правото на име е едно от основните права на всяко едно лице, макар и упражнявано непряко от него, доколкото изборът на име е предоставен на родителите. Промяната му е регламентирана като потестативно право, което се упражнява по предвиден ред и възниква при точно определени от закона основания, а именно: когато името е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това. Кои обстоятелства са важни трябва да се преценява за всеки конкретен случай като се изхожда от неговата специфика. Върховните съдии приемат, че наличието на важни обстоятелства по смисъла на чл. 19, ал. 1 от Закона...

Continue reading