Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

изпълнителни дела

Адвокат Кръстева > изпълнителни дела

Прекратяване на изпълнително дело поради пасивното поведение на взискателя

В чл. 433, ал.1 от ГПК са предвидени основания за прекратяване на изпълнителното дело, като в т.8 е посочено, че изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка. В случаите когато взискателят не поиска извършване на изпълнителни действия в двугодишен срок, изпълнителното производство се прекратява с постановление на съдебния изпълнител, след като взискателят проявява пасивност, бездействие по отношение на търсеното вземане. С неизвършването на изпълнителни действия по искане на взискателя за определен срок законодателят презюмира отпадане на интереса му от търсеното изпълнение, предвид което и с чл. 433,...

Continue reading