Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu
 

◉ Изпълнителни дела

Изпълнителното производство е уредено в част V от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Изпълнителният процес е предназначен да даде защита и да наложи санкция по повод липса на доброволно изпълнение, като достави дължимото на правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника по предписания от закона ред. Лицето, от името на което се води изпълнителният процес, се нарича взискател, а лицето, срещу което се води изпълнителния процес, се нарича длъжник по изпълнението.

Изпълнителните основания са документи, предвидени в закона, удостоверяващи изпълняемото право, въз основа на които може да се издаде изпълнителен лист и след това да започне да се иска, образува и проведе изпълнителен процес.

Изпълнителният лист е абсолютна процесуална предпоставка за допускане на изпълнително произвдоство. Изпълнителният лист се характеризира като съдебен акт, който удостиверява правото на принудително изпълнение, разрешава да бъде упражнено, овластява и задължава изпълнителния орган да пристъпи по молба на кредитора към принудително изпълнение на притезанието.

Молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител. В нея се посочва и желания начин на изпълнение.

 

В Гражданския процесуален кодекс е предвидена защита чрез обжалване действията на съдебния изпълнител, като са определени кои действия и бездействия се обжалват от взискателя и длъжника.

 

В областта на изпълнителното производство адвокатската кантора предлага следните услуги:

  • проучване и процесуално представителство по изпълнителни производства (при ЧСИ/ДСИ);
  • съдействие при предприемане на процесуални действия по образуване, спиране и прекратяване на изпълнителни дела.

Имате нужда от правна консултация? Свържете се с мен.