Facebook

Copyright 2021 Адвокат Кръстева.
Всички права запазени.

10:00 - 17:00

Понеделник - Петък

0887 960 312

Уговори консултация

Facebook

Search
Menu

Полезно

Адвокат Кръстева > Полезно (Page 2)

Изключения при заплащането на разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост

Съгласно Закона за управление на етажната собственост разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят. Но са предвидени изключения от посочената разпоредба. В случая, когато жилището не се ползва, законът е предвидил хипотеза, в която разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост не се заплащат от собственик, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година. Според чл. 51, ал.1 от ЗУЕС всички собственици, ползватели и обитатели са длъжни да...

Continue reading